สิ่งตีพิมพ์ 
 สิ่งตีพิมพ์  

ค้นหา
ประเภท :
คำค้น :
ผลการค้นหาพบ 16 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภท
1  พัฒนาการและแนวโน้มของการวิจัยด้านการสื่อสารสุขภาพ 
 ผู้แต่ง : หนึ่งหทัย ขอผลกลาง

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 22/06/2560 (14:38:50)
 จำนวนผู้เข้าชม : 743 ครั้ง
Article
2  ระบบนำทางความรู้เพื่อเข้าถึงเนื้อหาในสิ่งพิมพ์ 
 ผู้แต่ง : สมจิน เปียโคกสูง และนิศาชล จำนงศรี

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 22/06/2560 (14:56:14)
 จำนวนผู้เข้าชม : 518 ครั้ง
Article
3  ความผูกพัน ความไว้วางใจ และการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ซ้อนเร้นของผู้บริหารในอุตสาหกรรมการผลิต 
 ผู้แต่ง : ศิริรัตน์ นีสันเทียะ และมัลลิกา สังข์สนิท

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 21/06/2560 (21:35:38)
 จำนวนผู้เข้าชม : 428 ครั้ง
Article
4  พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของ ผู้สูงอายุบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผู้แต่ง : ขวัญกมล ดอนขวา

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 22/06/2560 (03:40:58)
 จำนวนผู้เข้าชม : 603 ครั้ง
Article
5  กลยุทธ์การตลาดของภาคธุรกิจไทยต่อการ ตัดสินใจซื้อสินค้าภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผู้แต่ง : ขวัญกมล ดอนขวา และณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 27/06/2560 (03:40:23)
 จำนวนผู้เข้าชม : 565 ครั้ง
Article
6  An Evaluation of Curriculum Quality using Path Analysis and Data Envelopment Analysis 
 ผู้แต่ง : Suda Tipprasert, Thara Angskun and Jitimon Angskun

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 21/06/2560 (14:46:27)
 จำนวนผู้เข้าชม : 549 ครั้ง
Article
7  The Development of CALL English Lessons for Nursing Science Students 
 ผู้แต่ง : Sucharitrak, S., and Seephoo, S.

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 27/06/2560 (03:24:38)
 จำนวนผู้เข้าชม : 685 ครั้ง
Article
8  The Development of a Web-based Instructional Model to Enhancing Vocabulary Learning Ability by Context-Clues Based Meaning Guessing Technique: “The Saitakham Model” 
 ผู้แต่ง : Saitakham, K., and Suppasetseree, S.

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 22/06/2560 (13:16:51)
 จำนวนผู้เข้าชม : 427 ครั้ง
Article
9  A Knowledge Extraction System from Online Traveler Reviews 
 ผู้แต่ง : Pichayasinee Kitwattanataworn, Thara Angskun and Jitimon Angskun

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 25/06/2560 (04:32:18)
 จำนวนผู้เข้าชม : 418 ครั้ง
Article
10  An employment of English reading Strategies by Chinese university students 
 ผู้แต่ง : Luo, H. & Intaraprasert, C.

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 21/06/2560 (14:58:23)
 จำนวนผู้เข้าชม : 540 ครั้ง
Article

หน้า 1 2