สิ่งตีพิมพ์ 
 สิ่งตีพิมพ์  

ค้นหา
ประเภท :
คำค้น :
ผลการค้นหาพบ 16 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภท
1  พัฒนาการและแนวโน้มของการวิจัยด้านการสื่อสารสุขภาพ 
 ผู้แต่ง : หนึ่งหทัย ขอผลกลาง

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 20/02/2561 (06:57:47)
 จำนวนผู้เข้าชม : 805 ครั้ง
Article
2  ระบบนำทางความรู้เพื่อเข้าถึงเนื้อหาในสิ่งพิมพ์ 
 ผู้แต่ง : สมจิน เปียโคกสูง และนิศาชล จำนงศรี

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 20/02/2561 (06:58:06)
 จำนวนผู้เข้าชม : 555 ครั้ง
Article
3  ความผูกพัน ความไว้วางใจ และการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ซ้อนเร้นของผู้บริหารในอุตสาหกรรมการผลิต 
 ผู้แต่ง : ศิริรัตน์ นีสันเทียะ และมัลลิกา สังข์สนิท

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 20/02/2561 (06:58:24)
 จำนวนผู้เข้าชม : 476 ครั้ง
Article
4  พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของ ผู้สูงอายุบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผู้แต่ง : ขวัญกมล ดอนขวา

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 20/02/2561 (06:58:42)
 จำนวนผู้เข้าชม : 645 ครั้ง
Article
5  กลยุทธ์การตลาดของภาคธุรกิจไทยต่อการ ตัดสินใจซื้อสินค้าภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผู้แต่ง : ขวัญกมล ดอนขวา และณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 20/02/2561 (06:59:01)
 จำนวนผู้เข้าชม : 611 ครั้ง
Article
6  An Evaluation of Curriculum Quality using Path Analysis and Data Envelopment Analysis 
 ผู้แต่ง : Suda Tipprasert, Thara Angskun and Jitimon Angskun

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 20/02/2561 (06:59:19)
 จำนวนผู้เข้าชม : 592 ครั้ง
Article
7  The Development of CALL English Lessons for Nursing Science Students 
 ผู้แต่ง : Sucharitrak, S., and Seephoo, S.

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 22/02/2561 (12:46:50)
 จำนวนผู้เข้าชม : 725 ครั้ง
Article
8  The Development of a Web-based Instructional Model to Enhancing Vocabulary Learning Ability by Context-Clues Based Meaning Guessing Technique: “The Saitakham Model” 
 ผู้แต่ง : Saitakham, K., and Suppasetseree, S.

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 20/02/2561 (06:59:55)
 จำนวนผู้เข้าชม : 464 ครั้ง
Article
9  A Knowledge Extraction System from Online Traveler Reviews 
 ผู้แต่ง : Pichayasinee Kitwattanataworn, Thara Angskun and Jitimon Angskun

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 20/02/2561 (07:00:15)
 จำนวนผู้เข้าชม : 454 ครั้ง
Article
10  An employment of English reading Strategies by Chinese university students 
 ผู้แต่ง : Luo, H. & Intaraprasert, C.

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 20/02/2561 (07:00:33)
 จำนวนผู้เข้าชม : 578 ครั้ง
Article

หน้า 1 2