องค์ความรู้ 
 องค์ความรู้  

ค้นหา
คำค้น :
ผลการค้นหาพบ 2 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง
1  แนวคิดที่ถูกต้องและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการออกแบบและดำเนินการวิจัย 
 ผู้แต่ง : ผศ. ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 11/11/2560 (19:57:59)
 จำนวนผู้เข้าชม : 199 ครั้ง
2  แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ 
 ผู้แต่ง : ผศ.ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 17/11/2560 (17:28:42)
 จำนวนผู้เข้าชม : 238 ครั้ง