องค์ความรู้ 
 องค์ความรู้  

ค้นหา
คำค้น :
ผลการค้นหาพบ 2 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง
1  แนวคิดที่ถูกต้องและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการออกแบบและดำเนินการวิจัย 
 ผู้แต่ง : ผศ. ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 22/05/2560 (09:14:16)
 จำนวนผู้เข้าชม : 162 ครั้ง
2  แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ 
 ผู้แต่ง : ผศ.ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล

 วันที่แก้ไขล่าสุด : -
 วันที่เข้าชมล่าสุด : 22/05/2560 (09:14:43)
 จำนวนผู้เข้าชม : 201 ครั้ง